doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

  • doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

    doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

 

Name, Titles

ass. prof. Jiří Suchý, Ph.D.

Department/Place of work

Charles University, Faculty of Physical Education and Sport, José Martího 31, Prague – 6, Czech republic

Contact (email + telephone)

email@jirisuchy.cz, +420 220172282

Research interests

Sport training, high altitude training, endurance training, physical education, multiendurance sport

Summary

(Short professional description – 5 sentences minimum)

Profession: associate professor Charles University, Faculty of Physical Education and Sport in Prague (Czech republic), Department of Sports training

Careers:

2003 – until today: Department of Pedagogy, Psychology and Didactics of P.E. and Sports  (section of Sport Training), Faculty of Physical Education and Sport in Prague (Czech republic), 1999 – 2002: head of Triathlon Youth Sport Center

Education

2011 associate professor – Kinantropology - sport training, Faculty of Physical Education and Sport in Prague, thesis: Using of hypoxia and hyperoxia in sport training

2004 PhD. - Kinantropology, Faculty of Physical Education and Sport in Prague

2001 Philosophy doctor - Faculty of Physical Education and Sport in Prague

1999 Master (Mgr.) – Sport training, Physical Education and Sport, Charles University, Faculty of Physical Education and Sport in Prague (Czech republic)

Key publications

1.     SUCHÝ, J. Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku, Praha: Karolinum, 2012, ISBN: 978-246-2016-9.

2.     SUCHÝ, J. Počítačové zpracování tréninkové dokumentace (vytrvalostní víceboje, lední hokej), Praha: Karolinum, 2010, ISBN: 978-80-246-1851-7.

3.     PERIČ, T., SUCHÝ, J. a kol. Identifikace sportovních talentů, Praha: Karolinum, 2010, ISBN:  978-80-246-1881-4; autorský podíl: 15 %.

4.     SUCHÝ, J. Využití energetické náročnosti při řízení tréninku vytrvalostních vícebojů,  Ústí nad Labem: PF UJEP, 2002, ISBN: 80-7044-447-9.

5.     Brunerová, L., POTOČKOVÁ, J., HORÁČEK, J., SUCHÝ, J., ANDĚL, M. Central Dopaminergics Activity Influences Metabolic Metabolic Parametrs in Healthy Men, Neuroendocrinology, 2013(97), ISSN: 0013-7227, p. 132-138 (impact factor: 4,752).

6.     SUCHÝ, J., HELLER, J., BUNC, V. The effect of inhaling concentrated oxygen on performance during repeated anaerobic exercises, Biology of Sport 27(3), 2010, ISSN: 0860-021X, p. 169-175, (impact faktor: 0,051).

7.     Suchý, J., OPOČENSKÝ, J. Usefulness of training camps at high altitude for well-trained adolescents, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica 1, 2015, p. 13-20.

8.     SEIDL, J., PUPIŠ, M., SUCHÝ, J. Specific vs. non specific performance tests in triathlon – swimming, Journal of Physical Education and Sport 2, 2015, p. 291-194.

9.     Suchý, J., Pupiš, M., Brunerová, L. Effect of short-term hyperoxia on model exercise in basketball, Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Medicine 2014, 173(7-8), p. 409-416.

10.     SUCHÝ, J., PERNICA, J. KORVAS. P. Changes of selected biochemical and physiological parameters during ten days high altitude stay and training, Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica 1, 2014, ISSN: 0323-051, p. 5-14.

11.     SUCHÝ, J., TILINGER, P., PECHA, J. The influence of a ten-day stay at high altitude on athletes’ training effectivity and selected biochemical indicators, Journal of Outdoor activities 1, 2010, ISSN: 1802-3908, p. 39-46.

12.     SUCHÝ, J., UNGERMAN, T. Concept and pilot verification of the Field tests for Thai box, Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae 1, 2010, ISSN: 0520-7371, p. 65-73.

13.     SUCHÝ, J., DOVALIL, J. The recording and analysis of sports training using a specialised software application, with multi-endurance sports as an example, Acta Universitatis Carolinae, Kinanthropologica 1, 2010, ISSN: 0323-0511, p. 27-35.

14.     SUCHÝ, J., VALENTA, P., TILINGER, J., PYŠNÁ, J. System der staatlichen Sportförderung in der Tschechischen Republik am Beispiel Triathlon, Leistungssport 1, 2010, ISSN: 0341-7387, p. 48-53.

15.     SUCHÝ, J., KREJČOVÁ, E., KRÁSOVÁ, P., SEIDL, J., CHRZANOWSkÁ, B. Využití plaveckého trenažéru pro sledování vybraných kondičních parametrů vodních pólistů v průběhu RTC 2012/2013, Studia Kinanthropologica 3, 2014, ISSN: 1213-2101, s. 251-258.

16.     SUCHÝ, J., PERNICA, J., OPOČENSKÝ, J. Změny sportovní výkonnosti ve vyšší nadmořské výšce u běžců na lyžích, Studia Sportiva 1, 2014, ISSN: 1303-2968, s. 101-108.

17.     Suchý, J., RADOŇ, J. DVOŘÁK, L. Zařazení vyšší nadmořské výšky do přípravy rychlostních kanoistů (C2) na Olympijské hry v Londýně 2012, Česká kinantropologie 17(1), 2013, ISSN: 1211-9261, s. 75-84.

18.     Suchý, J., Pupiš, M., NOVOTNÝ, J. Vliv kontinuální inhalace vzduchu se zvýšenou koncentrací kyslíku na průběh zatížení při specifických testech v ledním hokeji, Studia Kinanthropologica 13(3), 2012, ISSN: 1213-2101, s. 302-309.

 

design&coding: waterwhite   •   script: Quick.CMSScript logo